Nieuws

De jaarlijkse voedselbedeling van IEPER2030 heeft een nieuwe insteek.

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de partij IEPER2030 opnieuw een inzameling van niet bederfbare produkten, om te bedelen aan Ieperse gezinnen die het even iets moeilijker hebben.
Lees meer.Boekenmarkt.

lidkaarten.